Noutăți

Înscriere la examenele de grad didactic I și II

Perioada întocmirii dosarelor de înscriere  în unităţile de învățământ este  1-18 noiembrie 2022. Depunerea dosarelor la Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita (cam. 325)  se va face pe bază de tabel centralizator de către directorul unității de învățământ, în perioada 21-25 noiembrie 2022, după o programare prealabilă.

Înscrierea pentru examenul de definitivat_sesiunea 2023

Dosarele vor fi predate la ISJ Harghita de către un delegat al unității de învățământ, însoțite de tabelul centralizator în două exemplare, în perioada 17-28 octombrie 2022, după o programare care va fi postată pe site în timp util.

Pe dosarele plic vă rog să lipiți eticheta completată.

Solicitare preinspecție

Cererile de preinspecție vor fi depuse la unitățile de învățământ în perioada 3-14 octombrie 2022. Conducerile unităţilor de învăţământ, după validare în consiliul de administrație, vor înainta cererile către inspectoratul şcolar judeţean, unde vor fi înregistrate. Cererile vor fi depuse pe bază de tabel, de către un delegat al şcolii, la ISJ Harghita în perioada 17-28 octombrie 2022 după o programare pe zone, care va fi anunțată din timp.

Programe de conversie profesională

Seminar online Start2Play 4 octombrie 2022

Bună ziua,

Începând cu anul 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și-a asumat un rol activ în domeniul educației financiare, dezvoltând programe diverse, adresate mai multor grupuri țintă, cum ar fi: elevii de școală primară/gimnazială/liceală, studenții, populația activă, formatorii (profesori, lectori, media etc.) ș.a. Pentru a stabili premisele unei educații financiare durabile pe termen lung, generația școlară (învățământ primar, gimnazial și liceal) are nevoie de stabilirea unei baze solide de educație financiară, care poate fi realizată prin intermediul învățământului școlar.

Pentru a veni în întâmpinarea dorințelor și nevoilor cadrelor didactice din învățământul pre-școlar și primar, am creat programul Start2Play dedicat lor, care conține o serie de prezentări online gratuite în care punem la dispoziția participanților, într-un format interactiv, diferite noțiuni aferente piețelor financiare, suporturi de învățare care pot fi utilizate în procesul didactic, alte informații utile furnizate de diferiți invitați. Este deopotrivă important de reținut faptul că educația financiară este parte a programelor școlare, profesorii având un rol important în transmiterea de cunoștințe și formarea de abilități.

În data de 4 octombrie 2022, în intervalul orar 16:30-18:00 va avea loc seminarul online de educație financiară dedicat cadrelor didactice din învățământul pre-școlar și primar – Start2Play, având ca subiect principal prezentarea materialului Comandantul Fin, material care poate fi folosit în cadrul activităților educaționale.

Elemente organizatorice:

§  Data de desfășurare 4 octombrie 2022

§  Intervalul orar de desfășurare a activității 16:30 – 18:00

§  Seminarul va fi susținut în mod gratuit

§  Seminarul va fi susținut online pe platforma zoom.

§  Participanții se pot înscrie accesând https://forms.gle/2iTLmy6k6AYh2RSG7

§  Link-ul de conectare va fi transmis participanților, pe e-mail, în data de 3 octombrie 2022.

Cu deosebită considerație,

Dan Alexandru CHITIC

Responsabil Educație Financiară

Serviciul Monitorizare și Educație Financiară

Direcția Comunicare și Educație Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară/Financial Supervisory Authority

Tel: +4 021 659.62.23

Email :dan.chitic@asfromania.ro, Web :www.asfromania.ro

Adresa: Splaiul Independentei nr.15, sector 5, cod 050092, Bucuresti

https://www.facebook.com/asf.romania