Noutăți

Apel de selecție a cadrelor didactice care ocupă, prin concurs, funcții de conducere în unități de învățământ de stat în vederea participării la programul de formare profesională continuă „MANAGER-CRED”

Link înscriere directori și directori adjuncți pentru programul de formare „Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQw890UGExQf-oTMIWVGAo9wcF0JuS1vjHsqdJc2M_A4GZw/viewform?usp=sf_link

Selecție expert formator pentru cursul de formare „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare” în cadrul proiectului CRED

Selecție cadre didactice pentru cursul de formare „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2” în cadrul proiectului CRED

Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care predau în învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.

Cursul este organizat în format blended-learning, are o durată de 50 de ore, din care 24 ore online sincron și 26 ore online asincron, având alocate 12 puncte credite profesionale transferabile.

Link-ul pentru înscrierea on-line: https://forms.gle/aCCMzTqmr9a8W7t78