Învățământ primar

Managementul domeniului- coordonare, consiliere, monitorizare

Formare continuă

Consiliul consultativ și metodiști