Învățământ primar

Managementul domeniului- coordonare, consiliere, monitorizare

Formare continuă

Proiecte educaționale și concursuri școlare

Consiliul consultativ și metodiști