Inspectori școlari

Inspectori școlari

DEMETER LEVENTE

Inspector şcolar general Főtanfelügyelő
Telefon: 0734 900 104
email: levente.demeter@isjhr.eduhr.ro

GLODEANU CRISTINEL-FĂNEL

Inspector școlar general adjunct
Főtanfelügyelő-helyettes
Telefon: 0734 900 105
email: cristinel.glodeanu@isjhr.eduhr.ro

Hîrlav COSTIN

Inspector școlar general adjunct
Főtanfelügyelő-helyettes
Telefon: 0749 767 087
email: hirlav.costin@isjhr.eduhr.ro

Învăţământ preşcolar Óvodai nevelés Secţia maghiară Magyar tagozat Márton Adél 0734900119 marton.adel@isjhr.eduhr.ro
Secţia română Román tagozat BUZILĂ Ionela  0734900121 buzila.ionela@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ primar – Elemi oktatás Secţia maghiară Magyar tagozat Galaczi Hajnalka 07349001180 galaczi.hajnalka@isjhr.eduhr.ro
Secţia română Román tagozat Mîndru Elena 0734900122 mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Limbă şi comunicare – Nyelv és kommunikáció Limba şi literatura română Román nyelv és irodalom Stîngă Manuela Nicoleta 0734900112 manuela.stinga@isjhr.eduhr.ro
Limba şi literatura maghiară Magyar nyelv és irodalom Dáné Szilárd 0734900106 dane.szilard@isjhr.eduhr.ro
Limbi moderne Világnyelvek Ducu Carmen 0734900124 ducu.carmen@isjhr.eduhr.ro
Matematică şi ştiinţe-Matematika és tudományok Matematică – Matematika CSAPÓ Hajnalka 0734900102 csapo.hajnalka@isjhr.eduhr.ro
Fizică Chimie Biologie – Fizika, Kémia, Biológia Lapohos Annamária 0757075902 lapohos.annamaria@isjhr.eduhr.ro
Om şi societate –Ember és társadalom Istorie, Ştiinţe socio-umane – Történelem, Társadalomtudományok Sipos István 0734900115 sipos.istvan@isjhr.eduhr.ro
Geografie – Földrajz Májai Csaba 0741603705 csaba.majai@isjhr.eduhr.ro
Religie rom.-cat./protest. Bogos Mária 0734900117 bogos.maria@isjhr.eduhr.ro
Vallás – római katolikus/ protestáns
Religie – ortodoxă Mîndru Elena 0734900122 mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Vallás – ortodox
Arte Adorján Attila 0721325496 adorjan.attila@isjhr.eduhr.ro
Művészetek
Tehnologii şi aplicaţii Technológiák és alkalmazások Învăţământ profesional şi tehnic, educație permanentă – Szakképzés, folytonos képzés Kedves Mónika 0745806599 monika.kedves@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ profesional şi tehnic, Informatică – Szakképzés, Informatika Miklós Csaba 0734900103 miklos.csaba@isjhr.eduhr.ro
Educaţie fizică şi sport Borbély Botond 0736646291 botond.borbely@isjhr.eduhr.ro
Testnevelés és sport
Educaţia romilor Kari Attila 0734900129 kari.attila@isjhr.eduhr.ro
Romák nevelése
Învăţământ special Mîndru Elena 0734900122 mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Speciális oktatás
Managementul resurselor umane Waczel Ferenc 0734900130 waczel.ferenc@isjhr.eduhr.ro
Humánerőforrás- menedzsment Adorján Attila 0721325496 adorjan.attila@isjhr.eduhr.ro
Management instituţional / Intézménymenedzsment  KAJTÁR Csaba / Kari Attila 0734900101 / 0734900129 kajtar.csaba@isjhr.eduhr.ro / kari.attila@isjhr.eduhr.ro
Dezvoltarea resurselor umane Péter Kinga 0734900114 peter.kinga@isjhr.eduhr.ro
Humánerőforrás fejlesztése
Învăţământ particular şi alternative educaţionale Bogos Mária 0734900117 bogos.maria@isjhr.eduhr.ro
Magánoktatás és nevelési alternatívák
Activități extrașcolare PLEȘU Aurora 0742578061 plesu.aurora@isjhr.eduhr.ro
Iskolánkivüli tevékenységek
Proiecte educaţionale Panaite Aurora / PLEȘU Aurora 0734900116 / 0742578061 panaite.aurora@isjhr.eduhr.ro / plesu.aurora@isjhr.eduhr.ro
Nevelési projektek