Inspectori școlari

Inspectori școlari

DEMETER LEVENTE

Inspector şcolar general Főtanfelügyelő
Telefon: 0734 900 104
email: levente.demeter@isjhr.eduhr.ro

GLODEANU CRISTINEL-FĂNEL

Inspector școlar general adjunct
Főtanfelügyelő-helyettes
Telefon: 0734 900 105
email: cristinel.glodeanu@isjhr.eduhr.ro
Responsabilitate – MunkakörNumele – NévTelefon mobile-mail
Monitorizarea programelor privind accesul la educație
A neveléshez való hozzáférés programjainak felügyelése
Sipos István0734900115sipos.istvan@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ preşcolar Óvodai nevelésSecţia maghiară Magyar tagozatMárton Adél0734900119marton.adel@isjhr.eduhr.ro
Secţia română Román tagozatErdei Lucica0734900121lucica.erdei@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ primar – Elemi oktatásSecţia maghiară Magyar tagozatGalaczi Hajnalka0734900118galaczi.hajnalka@isjhr.eduhr.ro
Secţia română Román tagozatMîndru Elena0734900122mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Limbă şi comunicare – Nyelv és kommunikáció

Limba şi literatura română

Román nyelv és irodalom

Stîngă Manuela Nicoleta0734900112manuela.stinga@isjhr.eduhr.ro

Limba şi literatura maghiară

Magyar nyelv és irodalom

Dáné Szilárd0734900106dane.szilard@isjhr.eduhr.ro

Limbi moderne

Világnyelvek

Ducu Carmen0734900124ducu.carmen@isjhr.eduhr.ro
Matematică şi ştiinţe-Matematika és tudományokMatematică – MatematikaHodgyai László0734900102l.hodgyai@isjhr.eduhr.ro
Fizică Chimie Biologie – Fizika, Kémia, BiológiaLapohos Annamária0757075902lapohos.annamaria@isjhr.eduhr.ro
Om şi societate –Ember és társadalomIstorie, Ştiinţe socio-umane – Történelem, TársadalomtudományokSipos István0734900115sipos.istvan@isjhr.eduhr.ro
Geografie – FöldrajzMájai Csaba0741603705csaba.majai@isjhr.eduhr.ro
Religie rom.-cat./protest.
Vallás – római katolikus/ protestáns
Bogos Mária0734900117bogos.maria@isjhr.eduhr.ro
Religie – ortodoxă
Vallás – ortodox
Mîndru Elena0734900122mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Arte
Művészetek
Adorján Attila0721325496adorjan.attila@isjhr.eduhr.ro
Tehnologii şi aplicaţii Technológiák és alkalmazásokÎnvăţământ profesional şi tehnic, educație permanentă – Szakképzés, folytonos képzésKedves Mónika0745806599monika.kedves@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ profesional şi tehnic, Informatică – Szakképzés, InformatikaMiklós Csaba0734900103miklos.csaba@isjhr.eduhr.ro
Educaţie fizică şi sport
Testnevelés és sport
Borbély Botond0736646291botond.borbely@isjhr.eduhr.ro
Educaţia romilor
Romák nevelése
Kari Attila0734900129kari.attila@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ special
Speciális oktatás
Mîndru Elena0734900122mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Managementul resurselor umane
Humánerőforrás- menedzsment
Waczel Ferenc0734900130waczel.ferenc@isjhr.eduhr.ro
Adorján Attila0721325496adorjan.attila@isjhr.eduhr.ro
Management instituţional
Intézménymenedzsment
Bartolf Hedwig0734900101h.bartolf@isjhr.eduhr.ro
Dezvoltarea resurselor umane
Humánerőforrás fejlesztése
Péter Kinga0734900114peter.kinga@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ particular şi alternative educaţionale
Magánoktatás és nevelési alternatívák
Bogos Mária0734900117bogos.maria@isjhr.eduhr.ro
Activități extrașcolare
Iskolánkivüli tevékenységek
Erdei Lucica0734900121lucica.erdei@isjhr.eduhr.ro
Proiecte educaţionale
Nevelési projektek
Panaite Aurora0734900116panaite.aurora@isjhr.eduhr.ro