Definitivat

Ridicarea cetificatelor de Definitivat, seria 2022

Cadrele didactice care au promovat examenul de definitivare în învăţământ – sesiunea 2022, sunt invitați să se prezinte până la 31 martie 2023, în zilele de lucru între orele 9-14, la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, camera 323, pentru ridicarea certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ.

Certificatele se eliberează personal, pe baza cărţii de identitate sau unei persoane împuternicite de titular, pe baza unei procuri legalizată de notar.

Înscrierea pentru examenul de definitivat_sesiunea 2023

Dosarele vor fi predate la ISJ Harghita de către un delegat al unității de învățământ, însoțite de tabelul centralizator în două exemplare, în perioada 17-28 octombrie 2022, după o programare care va fi postată pe site în timp util.

Pe dosarele plic vă rog să lipiți eticheta completată.

Documente inspecții

Ca urmare a ridicării tuturor restricțiilor, inspecțiile de specialitate se vor desfășura cu prezență fizică, excepție fiind doar inspecțiile speciale de grad didactic I.

Pentru întocmirea documentelor inspecțiilor curente, speciale și de specialitate la clasă pentru obținerea definitivatului, se vor folosi modelele de mai jos.