Definitivat

Ridicare certificate de acordare a definitivării în învățământ – 2021

Cadrele didactice care au promovat examenul de definitivare în învăţământ – sesiunea 2021 se vor prezenta în perioada 25 iulie – 30 septembrie 2022, în zilele de lucru între orele 9-14, la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, camera 323, pentru ridicarea certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ.

Certificatele se eliberează personal, pe baza cărţii de identitate sau unei persoane împuternicite de titular, pe baza unei procuri legalizată de notar.

Documente inspecții

Ca urmare a ridicării tuturor restricțiilor, inspecțiile de specialitate se vor desfășura cu prezență fizică, excepție fiind doar inspecțiile speciale de grad didactic I.

Pentru întocmirea documentelor inspecțiilor curente, speciale și de specialitate la clasă pentru obținerea definitivatului, se vor folosi modelele de mai jos.