Perfecționare și formare

Perfecționare și formare

Selecție cadre didactice pentru cursul de formare „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2” în cadrul proiectului CRED

Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care predau în învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.

Cursul este organizat în format blended-learning, are o durată de 50 de ore, din care 24 ore online sincron și 26 ore online asincron, având alocate 12 puncte credite profesionale transferabile.

Link-ul pentru înscrierea on-line: https://forms.gle/aCCMzTqmr9a8W7t78

Documente inspecții

Ca urmare a ridicării tuturor restricțiilor, inspecțiile de specialitate se vor desfășura cu prezență fizică, excepție fiind doar inspecțiile speciale de grad didactic I.

Pentru întocmirea documentelor inspecțiilor curente, speciale și de specialitate la clasă pentru obținerea definitivatului, se vor folosi modelele de mai jos.