Proiectul REAL

Comunicat 6

REAL la final

Inspectoratul Școlar Județean Harghita a implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna și Casa Corpului Didactic Harghita proiectul REAL – ,,Școala deschisă pentru toate vârstele’’. Proiectul a debutat la 1 ianuarie 2020 și urmează să se finalizeze la 30 decembrie 2023.

A fost un proiect extrem de complex, cu obiective ambițioase pe care partenerii au reușit să le atingă în totalitate.

Astfel proiectul a facilitat dezvoltarea competențelor profesionale pentru 526 cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Harghita și Covasna, în vederea dezvoltării și furnizării unor servicii educaționale integrate de tip „A doua şansă” de calitate, adaptate și orientate pe nevoile grupului țintă și ale unei școli incluzive. Prin proiect s-au dezvoltat, adaptat și furnizat servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții pentru 620 copii, tineri și adulți care au părăsit timpuriu școala sau nu au finalizat educația obligatorie, cu scopul readucerii acestora în sistemul de educație și formare. 620 copii, tineri și adulți care au abandonat școala au beneficiat de reintegrare în sistemul de învăţământ prin dezvoltarea și furnizarea programului „A doua şansă” într-un format flexibil şi adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor. Dintre aceștia, 554 de cursanți au absolvit cel puțin un nivel și 64 de cursanți au obținut și o calificare, fapt care le va crește șansele să se integreze pe piața muncii. Nu în ultimul rând, 29 comunități dezavantajate din județele Harghita și Covasna au avut parte de acțiuni de conștientizare privind beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare.

Așa cum menționa și dl Cristinel-Fănel Glodeanu, Inspector Școlar General Adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Harghita și manager de proiect, „toate aceste rezultate remarcabile nu ar fi fost posibile fără efortul, voința și implicarea persoanelor din grupul țintă, care merită toate felicitările. Nu a fost deloc ușor, dar cu o echipă determinată și responsabilă, am reușit să ne atingem obiectivele și să depășim chiar indicatorii asumați”.

REAL a însemnat acces la educație de calitate, cu sprijin inclusiv prin beneficii materiale și financiare, în vederea creșterii ratei de reintegrare în sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala și a adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie din județele Harghita și Covasna.

Date de contact:
prof. Glodeanu Cristinel-Fănel – Manager proiect
Inspectoratul Școlar Județean Harghita
Email: cristinel.glodeanu@isjhr.eduhr.ro
Website: www.real-ads.ro, facebook: REAL – A doua sansa

Bune practici REALe în ,,A doua șansă’’

În perioada 10-12 noiembrie 2023 s-a desfășurat la Băile Tușnad seminarul 2 de schimb de experiență și bune practici ADȘ. În deschiderea seminarului s-au prezentat rezultatele obținute în proiect, apoi dezbaterile au fost centrate pe bunele practici care se desprind în urma implementării diverselor activități în proiect. S-a discutat despre concursurile și ghidul de bune practici ADȘ, rolul activităților nonformale în programele ADȘ, experiența experților ADȘ în lucrul cu elevii la clasă, posibilități și provocări pentru experții ADȘ și responsabilii centrelor ADȘ. În închidere, s-au adus în discuție și oportunitățile viitoare în accesarea fondurilor pentru finanțarea unor noi proiecte ADȘ.

Concluzia a fost că proiectul a adus beneficii substanțiale elevilor ADȘ iar pentru membrii echipei de proiect a reprezentat o provocare dar și o bucurie să poată duce la bun sfârșit un proiect atât de complex.

REAL înseamnă acces la educație de calitate, cu sprijin inclusiv prin beneficii materiale și financiare, în vederea creșterii ratei de reintegrare în sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala și a adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie din județele Harghita și Covasna, prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de tip „A doua șansă” pentru învăţământul primar și/sau secundar inferior către un număr de 602 copii/tineri/adulți din județele Harghita și Covasna.

Culoare și măiestrie în atelierele și concursurile tematice REAL

În proiectul REAL – ,,Școala deschisă pentru toate vârstele’’ s-a desfășurat o campanie de promovare a beneficiilor întoarcerii la școală prin programul ,,A doua șansă’’. În cadrul acesteia, elevii REAL au fost implicați în acțiuni motivaționale care le-au adus un strop de culoare dar și un bun prilej de a-și arăta talentul, în multe situații nebănuit.

905 persoane dintre care 625 elevi și 280 membri din familiile acestora au participat la ateliere cu diverse tematici. Amintim printre altele ,,Să cântăm împreună, să păstrăm tradițiile!’’, atelier de amenajări interioare cu materiale naturale ,,O sală de clasă primitoare, o locuință prietenoasă’’, ateliere culinare, atelier de creație ,,Pot să fiu cine vreau’’, atelier de educație rutieră ,,Să circulăm în siguranță!’’, ateliere meșteșugărești, ateliere de tradiții și obiceiuri locale. La finalul atelierului, elevii participanți au primit câte un kit de îmbrăcăminte.

De asemenea, s-au organizat 30 concursuri tematice la care au participat 355 elevi, dintre care 180 au fost premiați. Au fost concursuri de interpretare melodii și recitare de poezii, concursuri sportive, de creație, culinare sau cultură generală în care am descoperit elevi inimoși și talentați dornici de reușită.

Cu siguranță aceste evenimente destinate elevilor REAL au adus plusvaloare activităților educaționale, generând empatie, lucru în echipă, comunicare dar și spirit competițional.

REAL înseamnă acces la educație de calitate, cu sprijin inclusiv prin beneficii materiale și financiare, în vederea creșterii ratei de reintegrare în sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala și a adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie din județele Harghita și Covasna, prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de tip „A doua șansă” pentru învăţământul primar și/sau secundar inferior către un număr de 602 copii/tineri/adulți din județele Harghita și Covasna.

Date de contact:

prof. Glodeanu Cristinel-Fănel – Manager proiect

Inspectoratul Școlar Județean Harghita

Email: cristinel.glodeanu@isjhr.eduhr.ro

facebook: REAL – A doua sansa

Invitație de participare la Achiziție de servicii de organizare evenimente

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție servicii de organizare evenimente în vederea desfășurării primului seminar de bune practiciîn cadrul proiectului  REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247, finanțat prin POCU 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe

 COD CPV: 79950000-8;

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 30.09.2022, ora 15:00; Ofertele vor fi transmise electronic, prin e-mail, la adresa: contact@isjhr.eduhr.ro.

Invitație de participare la Achiziția Kit unitate de învățământ

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziție publică: Achiziție „Kit unitate de învățământ” în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247, finanțat prin POCU 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe.

 COD CPV : 37461000-7; 39162100-6; 37461500-2

  • LOT 1  –  Achiziție pachet echipament sportiv
  • LOT 2  –  Achiziție pachet material pedagogic
  • Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 09.09.2022, ora 15:00;
  • Ofertele vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa: contact@isjhr.eduhr.ro

Invitație de participare la achiziție de catering în cadrul proiectului „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele”

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție servicii de catering în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 22.08.2022, ora 12:00.

  • Ofertele vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa contact@isjhr.eduhr.ro.

Invitație de participare la Achiziția de produse tip FEDR – Multifuncționale și aparate foto

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică Achiziția de produse tip FEDR – Multifuncționale și aparate foto în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele” cod SMIS 133247  publicat pe SEAP cu nr. SCN1106299/04.05.2022. Ofertele se depun în SEAP până la data de 18.05.2022.

Invitație de participare la Achiziția de servicii de catering

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică Achiziție servicii de catering în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247.

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 18.02.2022, ora 12:00