Proiectul REAL

Invitație de participare la Achiziție de servicii de organizare evenimente

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție servicii de organizare evenimente în vederea desfășurării primului seminar de bune practiciîn cadrul proiectului  REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247, finanțat prin POCU 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe

 COD CPV: 79950000-8;

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 30.09.2022, ora 15:00; Ofertele vor fi transmise electronic, prin e-mail, la adresa: contact@isjhr.eduhr.ro.

Invitație de participare la Achiziția Kit unitate de învățământ

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziție publică: Achiziție „Kit unitate de învățământ” în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247, finanțat prin POCU 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe.

 COD CPV : 37461000-7; 39162100-6; 37461500-2

  • LOT 1  –  Achiziție pachet echipament sportiv
  • LOT 2  –  Achiziție pachet material pedagogic
  • Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 09.09.2022, ora 15:00;
  • Ofertele vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa: contact@isjhr.eduhr.ro

Invitație de participare la achiziție de catering în cadrul proiectului „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele”

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție servicii de catering în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 22.08.2022, ora 12:00.

  • Ofertele vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa contact@isjhr.eduhr.ro.

Invitație de participare la Achiziția de produse tip FEDR – Multifuncționale și aparate foto

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică Achiziția de produse tip FEDR – Multifuncționale și aparate foto în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele” cod SMIS 133247  publicat pe SEAP cu nr. SCN1106299/04.05.2022. Ofertele se depun în SEAP până la data de 18.05.2022.

Invitație de participare la Achiziția de servicii de catering

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică Achiziție servicii de catering în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247.

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 18.02.2022, ora 12:00

Invitație de participare la Achiziția de produse tip FEDR în cadrul proiectului „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele” cod SMIS 133247

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică Achiziția de produse tip FEDR în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele” cod SMIS 133247  publicat pe SEAP cu nr. SCN1097727. Ofertele se depun în SEAP până la 08.12.2021.