Invitație de participare la Achiziția de servicii de catering

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică Achiziție servicii de catering în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247.

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 18.02.2022, ora 12:00