Invitație de participare la Achiziție de servicii de organizare evenimente

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție servicii de organizare evenimente în vederea desfășurării primului seminar de bune practiciîn cadrul proiectului  REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247, finanțat prin POCU 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe

 COD CPV: 79950000-8;

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 30.09.2022, ora 15:00; Ofertele vor fi transmise electronic, prin e-mail, la adresa: contact@isjhr.eduhr.ro.