Invitație de participare la achiziție de catering în cadrul proiectului „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele”

Inspectoratul Școlar Județean Harghita invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție servicii de catering în cadrul proiectului  „REAL – Școala deschisă pentru toate vârstele ”, cod SMIS 133247

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 22.08.2022, ora 12:00.

  • Ofertele vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa contact@isjhr.eduhr.ro.