Culoare și măiestrie în atelierele și concursurile tematice REAL

În proiectul REAL – ,,Școala deschisă pentru toate vârstele’’ s-a desfășurat o campanie de promovare a beneficiilor întoarcerii la școală prin programul ,,A doua șansă’’. În cadrul acesteia, elevii REAL au fost implicați în acțiuni motivaționale care le-au adus un strop de culoare dar și un bun prilej de a-și arăta talentul, în multe situații nebănuit.

905 persoane dintre care 625 elevi și 280 membri din familiile acestora au participat la ateliere cu diverse tematici. Amintim printre altele ,,Să cântăm împreună, să păstrăm tradițiile!’’, atelier de amenajări interioare cu materiale naturale ,,O sală de clasă primitoare, o locuință prietenoasă’’, ateliere culinare, atelier de creație ,,Pot să fiu cine vreau’’, atelier de educație rutieră ,,Să circulăm în siguranță!’’, ateliere meșteșugărești, ateliere de tradiții și obiceiuri locale. La finalul atelierului, elevii participanți au primit câte un kit de îmbrăcăminte.

De asemenea, s-au organizat 30 concursuri tematice la care au participat 355 elevi, dintre care 180 au fost premiați. Au fost concursuri de interpretare melodii și recitare de poezii, concursuri sportive, de creație, culinare sau cultură generală în care am descoperit elevi inimoși și talentați dornici de reușită.

Cu siguranță aceste evenimente destinate elevilor REAL au adus plusvaloare activităților educaționale, generând empatie, lucru în echipă, comunicare dar și spirit competițional.

REAL înseamnă acces la educație de calitate, cu sprijin inclusiv prin beneficii materiale și financiare, în vederea creșterii ratei de reintegrare în sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala și a adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie din județele Harghita și Covasna, prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de tip „A doua șansă” pentru învăţământul primar și/sau secundar inferior către un număr de 602 copii/tineri/adulți din județele Harghita și Covasna.

Date de contact:

prof. Glodeanu Cristinel-Fănel – Manager proiect

Inspectoratul Școlar Județean Harghita

Email: cristinel.glodeanu@isjhr.eduhr.ro

facebook: REAL – A doua sansa