Resurse umane

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

Precizări privind completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalul didactic de predare, la nivelul inspectoratului şcolar