Ședință publică de repartizare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

21 aprilie 2023, începând cu ora 10, la sala festivă al Școlii Gimnaziale „József Attila” Miercurea Ciuc (str. Miron Cristea nr. 1)

Ședință publică de repartizare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, în ordinea:

1. cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

2. cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;

3. cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

4. cererilor de pretransfer și prin schimb de posturi;