Véglegesítő vizsga – az óralátogatásokra beosztott tanfelügyelők/módszertanosok

A jelöltek sürgősen vegyék fel a kapcsolatot az ellenőrzésre beosztott tanfelügyelővel/módszertanossal az óralátogatás dátumának leszögezése érdekében. Az első ellenőrzést az első félévben meg kell tartani.