Tanfelügyelők

Tanfelügyelők

DEMETER LEVENTE

Inspector şcolar general Főtanfelügyelő
Telefon: 0734 900 104
email: levente.demeter@isjhr.eduhr.ro

GLODEANU CRISTINEL-FĂNEL

Inspector școlar general adjunct
Főtanfelügyelő-helyettes
Telefon: 0734 900 105
email: cristinel.glodeanu@isjhr.eduhr.ro
Responsabilitate – Munkakör Numele – Név Telefon mobil e-mail
Monitorizarea programelor privind accesul la educație A neveléshez való hozzáférés programjainak felügyelése Sipos István 0734900115 sipos.istvan@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ preşcolar Óvodai nevelés Secţia maghiară Magyar tagozat Márton Adél 0734900119 marton.adel@isjhr.eduhr.ro
Secţia română Román tagozat Erdei Lucica 0734900121 lucica.erdei@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ primar – Elemi oktatás Secţia maghiară Magyar tagozat Galaczi Hajnalka 0734900118 galaczi.hajnalka@isjhr.eduhr.ro
Secţia română Román tagozat Mîndru Elena 0734900122 mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Limbă şi comunicare – Nyelv és kommunikáció Limba şi literatura română Román nyelv és irodalom Stîngă Manuela Nicoleta 0734900112 manuela.stinga@isjhr.eduhr.ro
Limba şi literatura maghiară Magyar nyelv és irodalom Dáné Szilárd 0734900106 dane.szilard@isjhr.eduhr.ro
Limbi moderne Világnyelvek Ducu Carmen 0734900124 ducu.carmen@isjhr.eduhr.ro
Matematică şi ştiinţe-Matematika és tudományok Matematică – Matematika Hodgyai László 0734900102 l.hodgyai@isjhr.eduhr.ro
Fizică Chimie Biologie – Fizika, Kémia, Biológia Lapohos Annamária 0757075902 lapohos.annamaria@isjhr.eduhr.ro
Om şi societate –Ember és társadalom Istorie, Ştiinţe socio-umane – Történelem, Társadalomtudományok Sipos István 0734900115 sipos.istvan@isjhr.eduhr.ro
Geografie – Földrajz Májai Csaba 0741603705 csaba.majai@isjhr.eduhr.ro
Religie rom.-cat./protest.
Vallás – római katolikus/ protestáns
Bogos Mária 0734900117 bogos.maria@isjhr.eduhr.ro
Religie – ortodoxă
Vallás – ortodox
Mîndru Elena 0734900122 mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Arte
Művészetek
Adorján Attila 0721325496 adorjan.attila@isjhr.eduhr.ro
Tehnologii şi aplicaţii Technológiák és alkalmazások Învăţământ profesional şi tehnic, educație permanentă – Szakképzés, folytonos képzés Kedves Mónika 0745806599 monika.kedves@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ profesional şi tehnic, Informatică – Szakképzés, Informatika Miklós Csaba 0734900103 miklos.csaba@isjhr.eduhr.ro
Educaţie fizică şi sport
Testnevelés és sport
Borbély Botond 0736646291 botond.borbely@isjhr.eduhr.ro
Educaţia romilor
Romák nevelése
Kari Attila 0734900129 kari.attila@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ special
Speciális oktatás
Mîndru Elena 0734900122 mindru.elena@isjhr.eduhr.ro
Managementul resurselor umane
Humánerőforrás- menedzsment
Waczel Ferenc 0734900130 waczel.ferenc@isjhr.eduhr.ro
Adorján Attila 0721325496 adorjan.attila@isjhr.eduhr.ro
Management instituţional
Intézménymenedzsment
Bartolf Hedwig 0734900101 h.bartolf@isjhr.eduhr.ro
Dezvoltarea resurselor umane
Humánerőforrás fejlesztése
Péter Kinga 0734900114 peter.kinga@isjhr.eduhr.ro
Învăţământ particular şi alternative educaţionale
Magánoktatás és nevelési alternatívák
Bogos Mária 0734900117 bogos.maria@isjhr.eduhr.ro
Activități extrașcolare
Iskolánkivüli tevékenységek
Erdei Lucica 0734900121 lucica.erdei@isjhr.eduhr.ro
Proiecte educaţionale
Nevelési projektek
Panaite Aurora 0734900116 panaite.aurora@isjhr.eduhr.ro