Simon Megyaszai Előd

Învățământul harghitean – educație și patrimoniu cultural

Inspectoratul Școlar Județean Harghita a organizat astăzi, 22 februarie 2022, o masă rotundă în legătură cu o publicație care este o culegere de evenimente, imagini, descrieri și opinii despre educație. Cartea conține o mulțime de date și informații care reflectă situația învățământului din județul Harghita de azi. Ea completează imaginea despre unitățile și instituțiile de învățământ ale județului, purtând titlul Învățământul harghitean – educație și patrimoniu cultural.

Mulțumiri tuturor celor care au contribuit la apariția cărții!

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

Precizări privind completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalul didactic de predare, la nivelul inspectoratului şcolar