Tabel nominal cu rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/probe orale la limba de predare la etapa de transfer pentru rezolvarea restrângerilor de activitate și pretransfer consimțit într-e unitățile de învățământ