OM_3939/2024

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a,
în anul școlar 2024—2025, a elevilor care au obținut,
pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională
a olimpiadelor școlare organizate și finanțate
de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III
la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației