Lista candidaților admiși/respinși la finalizarea etapei de verificare a dosarelor de
înscriere, pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat