În atenţia candidaţilor, angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în 2019, 2020 sau 2021 care participă la concursul naţional, sesiunea 2022