Tabel cu venituri salariale ale angajaţilor Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita, la 31.03.2023