Unități de învățământ particulare -2021

LISTA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR PREUNIVERSITAR  AUTORIZATE ŞI ACREDITATE DIN JUDEȚUL  HARGHITA

Anul şcolar 2021-2022

Nr. crt.UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT (denumire, adresă, tel/fax, e-mail)O.M. prin care unitatea de învățământ este acreditată/autorizată
1Grădiniţa “Nardini”                                    535600. Odorheiu Secuiesc                                   Str. Petőfi Sándor nr.3  Jud. Harghita,
tel.: 0266/212792,
0748195396,
 fax: 0266/218241
Acreditată prin Ordin MEC.  Nr. 5662/14.11. 2006
2Grădiniţa de copii de pe lângă U.M. 01165                                          Odorheiu Secuiesc,
Str. Bethlen Gabor nr. 1
Tel. 0266-212109
Acreditată prin Ordin MECTS nr. 5293/12.09.2011
3Grădiniţa cu program normal „Prichindeii”  de pe lângă U.M.01788
            
Lunca de Sus   Vila nr.1
Tel. 0266/339230   Int.1154
Fax. 0266 339456                                   
Acreditată prin Ordin MECTS nr.5341/07.09.2011
4Şcoala Postliceală  “Louis Pasteur”              530211Miercurea Ciuc,                                           Str. Márton Áron nr. 80,  tel: 0744/ 233052, fax: 0266/315845                                                   e-mail office@louispasteur.roAcreditată: Asistent medical generalist OM.4120/11.05.2009
5Scoala Postliceala FEG EDUCATION              Odorheiu Secuiesc, str. Kuvar nr. 33 tel/fax0266210141 fegeducation.odorhei@yahoo.comAcreditată:   Asistent medical de farmacie OM nr. 5060/30.08.2016 Asistent medical generalist OM nr. 5879/28.11.2016
6Scoala Postliceala FEG EDUCATION   Miercurea Ciuc Str. Toplița nr. 22     0757-927609 fegmiercureaciuc@yahoo.com    Autorizată: Asistent medical generalist OMEC nr. 5404/31.08.2020
    Inspector şcolar general,  Demeter Levente                            Inspector școlar,                            Bogos Mária