Ședința publică din 28 iulie 2023

Vă reamintim: Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul național, sesiunea 2023, și au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă susținută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat trebuie să se prezinte la ședința publică din 28 iulie 2023, pentru a solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat.