Precizări privind revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare ca urmare a reorganizării rețelei unităților de învățământ, și pentru cadrele didactice titulare pe catedre ale căror denumiri nu se mai regăsesc în centralizator sau în cazul schimbării denumirii sau a nivelului de studiu al unității de învățământ