Concursul pentru angajarea personalului didactic de predare (titularizare) în învățământul preuniversitar, în sesiunea 2023, constă doar în proba scrisă, fără inspecția la clasă.