Lista legilor privind educația

Nr. crt.Acte normativeMon. Of.Titlu
57Legea nr. 1/201118/10 ian. 2011Lege educaţiei naţionale, actualizată
56Legea nr. 357/20183/3 ian. 2019Lege pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărții“ în România
55Legea nr. 344/20183/3 ian. 2019Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
54Legea nr. 289/20181028/3 dec. 2018Lege pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011
53Legea nr. 212/2018658/30 iulie 2018Lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
52Legea nr. 190/2018651/26 iulie 2018Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
51Legea nr. 82/2018299/3 apr. 2018Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
50Legea nr. 80/2018276/28 mart. 2018Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
49Legea nr. 79/2018276/28 mart. 2018Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
48Legea nr. 71/2018245/20 mart. 2018Lege pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
47Legea nr. 64/2018226/13 mart. 2018Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
46Legea nr. 39/201867/23 ian. 2018Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
45Legea nr. 197/2017778/2 oct. 2017Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
44Legea nr. 196/2017778/2 oct. 2017Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
43Legea nr. 177/2017584/21 iulie 2017Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
42Legea nr. 182/2017582/20 iulie 2017Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
41Legea nr. 174/2017571/18 iulie 2017Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
40Legea nr. 136/2017440/14 iunie 2017Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
39Legea nr. 121/2017408/30 mai 2017Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
38Legea nr. 75/2017300/27 aprilie 2017Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
37Legea nr. 11/2017163/6 martie 2017Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011
36Legea nr. 219/2016940/23 noi. 2016Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
35Legea nr. 220/2016931/18 noi. 2016Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
34Legea nr. 218/2016931/18 noi. 2016Lege pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
33Legea nr. 118/2016419/3 iunie 2016Lege pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
32Legea nr. 85/2016345/5 mai 2016Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
31Legea nr. 43/2016220/24 mart. 2016Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
30Legea nr. 6/201641/19 ian. 2016Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
29Legea nr. 1/201626/14 ian. 2016Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
28Legea nr. 299/2015898/3 dec. 2015Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
27Legea nr. 248/2015813/2 noi. 2015Lege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
26Legea nr. 97/2015316/8 mai 2015Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
25Legea nr. 95/2015304/5 mai 2015Lege privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
24Legea nr. 16/2015155/4 mart. 2015Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
23Legea nr. 40/2014275/15 apr. 2014Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
22Legea nr. 346/2002251/8 apr. 2014Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (republicare)
21Legea nr. 227/2006147/27 febr. 2014Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport (republicare)
20Legea nr. 1/201424/13 ian. 20140Lege pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
19Legea nr. 4/201415/10 ian. 2014Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
18Legea nr. 270/2013642/18.10.2013Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
17Legea nr. 264/2013633/14.10.2013Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
16Legea nr. 257/2013607/30.09.2013Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
15Legea nr. 223/2013437/17 iul. 2013Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
14Legea nr. 206/2013403/4 iul. 2013Lege pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
13Legea nr. 201/2013398/2 iul. 2013Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
12Legea nr. 193/2013387/28 iun 2013Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
11Legea nr. 189/2013380/27 iun. 2013Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
10Legea nr. 179/2013348/13.06.2013Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
9Legea nr. 174/2013336/10.06.2013Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
8Legea nr. 170/2013320/03.06.2013Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
7Legea nr. 167/2013318/03.06.2013Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
6Legea nr. 138/2013253/07.05.2013Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
5Legea nr. 62/2013160/28 mart. 2013Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
4Legea nr. 62/2013160/28 mart. 2013Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
3Legea nr. 182/2012725/2012Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
2Legea nr. 62/2011625/2012Lege dialogului social nr. 62/2011 (republicare)
1Legea nr. 166/2011Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011