Ridicarea cetificatelor de Definitivat, seria 2022

Cadrele didactice care au promovat examenul de definitivare în învăţământ – sesiunea 2022, sunt invitați să se prezinte până la 31 martie 2023, în zilele de lucru între orele 9-14, la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, camera 323, pentru ridicarea certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ.

Certificatele se eliberează personal, pe baza cărţii de identitate sau unei persoane împuternicite de titular, pe baza unei procuri legalizată de notar.